FAQ

Каријерног саветника можете контактирати мејлом на fond.karijera@nitra.gov.rs или телефоном на 011/3112761.

Према Уговору о стипендирању, стручна пракса се обавља по завршетку степена студија за који сe добиje стипендијa, као и уговорна обавеза рада у Републици Србији у периоду од 10 месеци, која се рачуна од дана завршетка степена студија за који се добиje стипендијa.

Реализацију праксе је могуће одложити уколико стипендиста упише следећи ниво студија или ако из личних или здравствених разлога није у могућности да реализује стручну праксу.

Стручна пракса је плаћена. Месечна накнада је једнака за све стипендисте и износи 40.000 РСД.

Обављање стручне праксе траје најамање 3 месеца, а може се продужити максимално до 9 месеци.

Продужава се у сагласности са институцијом/установом у којој се пракса обавља и то уз посредовање каријерног саветника Фонда.

Стипендисти који су већ запослени или се запосле пре почетка реализације стручне праксе биће изузети од њене реализације.

За стипендисте који су у радном односу важиће уговорна обавеза рада у Републици Србији од 10 месеци у периоду од годину дана, односно једнаком периоду стипендирања, у складу са важећом Одлуком о образовању Фонда. 

Уколико стипендиста оствари запослење или стручну праксу у јавном сектору по неком другом основу, уз одговарајући доказ сматра се да је испунио уговорну обавезу.

Праксу може да пронађе стипендиста и о томе обавести каријерног саветника Фонда, који потом посредује у реализацији праксе. Пракса мора да одговара стеченом звању стипендисте. 

Стипендиста може променити врсту посла коју обавља у договору са ментором, а уз сагласност органа и Фонда.

Обављање приправничког стажа може да се рачуна као испуњење уговорне обавезе, уколико се приправнички стаж обави у јавном сектору, уз приложени одговарајући доказ. Такође, ова стручна пракса може да се рачуна као део или испуњење приправничког стажа у целости уколико се реализује у установи предвиђеној за обављање приправничког стажа и која испуњава одређене услове.

За сваки потписани Уговор о стипендирању потребно је испунити засебне уговорне обавезе. Стога, потребно је обавити две стручне праксе (обе у минималном трајању од 3 месеца) или остварити запослење у Републици Србији у периоду од 20 месеци.

Након уговарања почетка праксе, поред назива установе, потребно је доставити следеће податке на мејл адресу fond.karijera@nitra.gov.rs

ПИБ установе, матични број установе, контакт телефон, контакт мејл и име и презиме контакт особе установе (било би пожељно да контакт особа буде неко из правне службе).

Не, Фонд не шаље уговор установи директно, већ шаље податке стипендиста дирекцији Националне службе за запошљавање, након чега дирекција прослеђује податке филијалама. Филијале након тога контактирају установу на контакт мејл/телефон који доставља стипендиста.

Фонд шаље списак стипендиста Националној служби за запошљавање сваког петка, а рок за реализацију уговора је до краја наредне седмице. Уколико Вас институција/установа не контактира поводом потписивања уговора у року од 5 дана, молимо Вас да нам се јавите на мејл: fond.karijera@nitra.gov.rs.

Уколико Вас институција/установа којим случајем није обавестила о приближавању истека тројног уговора потписаног на три месеца, потребно је да се јавите нашем каријерном саветнику на мејл fond.karijera@nitra.gov.rs 2.5 месеца након потписивања првог уговора. Такође, потребно је нагласити на колико месеци бисте продужили уговор.

Не, стипендиста има право да се определи да ли жели продужетак праксе, пошто је уговорна обавеза одрађивање праксе у минималном периоду од 3 месеца, а сваки додатни месец је могућност за усавршавање професионалних вештина и потенцијално запослење. Уколико, пак, из било којих разлога, стипендиста не може или не жели да настави праксу, то је потпуно у реду.

Предлажемо продужетак од 6 месеци, што се у сваком тренутку може прекинути, без икаквих санкција, осим што ће накнада бити исплаћена само за онај период за који је стручна пракса обављена. 


Пракса се може продужити најмање за 1 месец, али исто тако и за 2, 3, 4 месеца или 5 месеци.

Први потписани уговор се може анексирати само једном.

Сатница се реализује у договору са ментором институције или установе, што значи да су за извештај битни радни дани, а не сати.

Када истекне месец дана од реализације стручне праксе, додељени ментор је дужан да до 10. у наредном месецу пошаље извештај о присутности (форма се добија уз примерак тројног уговора), како би средства била уплаћена на рачун. За ову намену, Национална служба за запошљавање отвара стипендисти наменски рачун у Банци Поштанској штедионици. Након слања и пристизања извештаја у филијалу службе, отприлике након недељу дана, стипендиста одлази до банке или поште са личном картом, где службеник потврђује идентитет, обавештава о износу на рачуну и узима податке како би се израдила платна картица.

Износ накнаде зависи од тога када је уговор потписан. Уколико је, на пример, потписан 11.08. сабирају се радни дани до краја месеца, па се мањи износ исплаћује за тај месец, до преосталог дела се долази на крају праксе која се завршава 11. дана тог месеца када се добија пун износ.