placeholder

О фонду

Фонд за младе таленте се налази у саставу Министарства науке, технолошког развоја и иновација. Од 2008. године Фонд се бави развојем младих талената, а до данас је додељено преко 40.000 стипендија и награда студентима и ученицима средњих школа.

Фонд представља стуб развоја Србије као места настанка и развоја талената, размене знања и идеја, места умрежавања и заједништва. Данас улажемо у младе да усавршавају своје знање и вештине, како би они сутра допринели развоју своје заједнице и државе.

Током године, Фонд реализује конкурсе за финансирање студената у Републици Србији и иностранству, као и финансирање кратких студијских путовања. Поред тога, Фонд спроводи програме подршке средњошколцима за пројекте из области иновација, науке и уметности, као и програме за награђивање ученика средњих школа за постигнуте успехе на међународним такмичењима.

Датум расписивања конкурса:

15. септембар 2023.

Рок за пријаву:

20. октобар 2023.

Конкурс за стипендирање студената другог и трећег степена студија на водећим светским универзитетима за школску 2023/2024. годину

Пријава на конкурс електронским путем

Уз претходну регистрацију на Порталу еУправа, пријава се врши електронски кроз услугу еТаленти креирану са циљем лакше пријаве на све конкурсе које Фонд расписује.

Преузмите ПДФ
Преузмите ПДФ

Текст Конкурса

Конкурс за стипендирање студената другог и трећег степена студија на водећим светским универзитетима за школску 2023/2024. годину и Листа водећих светских универзитета и високошколских установа из области уметности

Преузмите ПДФ
Преузмите ПДФ

Овлашћење за потписивање уговора

Уколико нисте у могућности да лично потпишете уговор, то уместо Вас може учинити овлашћена особа, која мора приложити личну карту и оверено овлашћење.

Преузмите документ
Преузмите ПДФ

Датум расписивања конкурса:

29. септембар 2023.

Рок за пријаву:

1. новембар 2023.

FAQ

Конкурс:

И један и други вид потврде је валидан. На факултету вам могу издати потврду са положеним испитима уз остварен број бодова који не може бити мањи од 60 ЕСПБ по години, или на потврди може бити написано да сте положили све испите са претходних година студија.

Можете приложити само једну потврду уколико се на њој налазе сви потребни подаци, а то су: степен студија, студијски програм, колико семестара/година трају студије које похађате, да сте уписани на завршну годину студија и податак да сте положили све испите из претходних година студија са просечном оценом.

Фонд стипендира само студенте завршних година основних академских студија. (пример: уколико Вам наставни план студија траје 3 године можете аплицирати за 3. годину студија, која је уједно и завршна). Такође, Фонд стипендира и студенте завршних година мастер студија.

Фонд стипендира студенте завршних година основних академских студија и завршних година мастер академских студија са високошколских установа чији је оснивач Република Србија.

Фонд по овом конкурсу не стипендира студенте струковних студија већ студенте завршне године академских студија.

По овом конкурсу просечна оцена се рачуна само са основних академских студија.

Можете конкурисати и за стипендију Министарства просвете и за стипендију Фонда, али не можете примати и једну и другу стипендију с обзиром да се обе стипендије исплаћују из буџета Републике Србије, и једне се морате одрећи пре потписивања уговора.

Фонд исплаћује стипендију за 10 наставних месеци, невезано за рок завршетка студија кандидата.

Студенти који добију стипендију и закључе Уговор о стипендирању имају обавезу да по завршетку студија обаве плаћену стручну праксу у органима јавне управе или институцијама чији је оснивач Република Србија у трајању од минимум 3 месеца, а максимум 9 месеци.

Примедбе и допуне документације се могу послати у жалбеном периоду након објављиваља Листе прелиминарних резултата.

Након потписивања уговора се почиње са исплатом рата стипендија по динамици коју одреди Фонд.

Уколико се стипендија исплаћује из буџета Републике Србије, не можете примати обе стипендије и једне се морате одрећи.

Неопходно је да се даваоцу стипендије, односно Министарству просвете обратите за захтевом за одрицање.

Уговор о стипендирању не садржи одредбе које спречавају стипендисте да истовремено буду и запослени.

Довољан је документ са укупним бројем ЕСПБ поенима, просечном оценом и потврдом да су положени сви испити из претходних година.

Пријаву је могуће попунити једном, након изласка прелиминарне ранг листе имаћете прилику да поднесете жалбу уколико мислите да је то потребно. Из тог разлога, пажљиво попуњавајте пријаву!

Електронском пријавом преко услуге еТаленти је омогућено да се сви лични подаци аутоматски попуњавају са Вашег налога на Порталу еУправа, тако да овај вид документа није потребан при пријављивању на конкурс.

Није битно колико је стара потврда све док садржи све потребне информације наведене у тексту конкурса.

  1. Оригинал потврда о упису на завршну годину мастер академских студија факултета са универзитета чији је оснивач Република Србија за школску 2022/2023. годину, која обавезно треба да садржи степен студија, назив студијског програма, дужину трајања студија и укупан број ЕСПБ бодова уписаног студијског програма.
  2. Диплома или уверење о завршеним основним академским студијама са просечном оценом.
  3. Оригинал потврда да су положени сви испити са прве године мастер академских студија са наведеним бројем остварених ЕСПБ бодова, односно да су испуњене све обавезе за упис на завршну годину мастер академских студија.
  1. Потврда о упису на завршну годину основних или интегрисаних академских студија која обавезно треба да садржи степен студија, назив студијског програма, дужину трајања студија и укупан број ЕСПБ бодова уписаног студијског програма.
  2. Документ факултета којим се потврђује да су положени сви испити са претходних година студија до тренутка пријаве на конкурс, а која треба да садржи остварену просечну оцену и број остварених ЕСПБ бодова, односно податак да су испуњене све обавезе за упис на завршну годину основних или интегрисаних академских студија, као и информацију колико семестара трају студије.

Студенти основних и интегрисаних академских студија су на заједничкој ранг листи, али за основне студије је услов за пријаву до навршених 25 година, а за интегрисане и мастер академске студије до навршених 27 година.

У зависности од висине средстава у буџету за 2023. годину и у складу са Одлуком о образовању Фонда, биће утврђен број стипендија и висина новчаног износа стипендије, али износ стипендије неће бити мањи у односу на претходне године.

Јединствени образовни број. Ово поље није обавезно, самим тим није неопходно за успешну пријаву на конкурс. Уколико Вас занима овај податак можете га пронаћи на свом е-студент профилу.

Стручна пракса:

Стручна пракса је плаћена. Месечна накнада је једнака за све стипендисте и износи 40.000 РСД.

Обављање стручне праксе траје 3 месеца, а може се продужити до 9 месеци.

Стипендисти који су већ запослени или се запосле до почетка реализације праксе биће изузети од реализације праксе, а важиће им уговорна обавеза рада у РС у периоду једнаком периоду стипендирања у складу са важећом Одлуком о образовању Фонда.

Уколико стипендиста оствари запослење или стручну праксу у јавном сектору по неком другом основу, уз одговарајући доказ сматра се да је испунио уговорну обавезу.

Праксу проналази каријерни саветник Фонда и она мора да одговара стеченом звању стипендисте. Праксу може да пронађе и сâм стипендиста и о томе обавести каријерног саветника Фонда који онда посредује у реализацији праксе.

Стипендиста ће попунити упитник о реализацији праксе на Порталу Еуправа и навести тип органа или назив конкретног органа где жели да реализује праксу.

Стипендиста може да промени врсту посла коју обавља у договору са ментором, а уз сагласност органа и Фонда.

Реализацију праксе је могуће одложити уколико стипендиста упише следећи ниво студија или из личних или здравствених разлога није у могућности да реализује праксу.

Уколико стипендиста, поред стипендије у РС, оствари право на стипендирање следећег нивоа студија у иностранству, примењује се уговорна обавеза која се односи на Конкурс за стипендирање студија у иностранству.

Уколико стипендиста има закључен Уговор о стипендирању по претходним конкурсима, а ове године оствари право на стипендију за студенте завршних година, примењује се кумулативна уговорна обавеза, након што се прво испуни уговорна обавеза плаћене стручне праксе.

Обављање приправничког стажа може да се рачуна као испуњење уговорне обавезе, уколико се приправнички стаж обави у јавном сектору, уз приложени одговарајући доказ. Такође, ова стручна пракса може да се рачуна као део или испуњење приправничког стажа у целости уколико се реализује у установи предвиђеној за обављање приправничког стажа и која испуњава одређене услове.

Регистрација:

Уколико добијате поруку да је ЈМБГ већ у употреби, молимо пишите корисничкој подршци путем Контакт форме на Порталу еУправа https://euprava.gov.rs/kontakt

Уколико добијате одговор да је корисничко име већ у употреби значи да је већ креиран налог са датом мејл адресом (корисничким именом). Молимо пишите корисничкој подршци путем Контакт форме на Порталу еУправа https://euprava.gov.rs/kontakt

Уколико већ имате креиран налог на Порталу еУправе није потребно да се поново региструјете. Потребно је да се пријавите. Идите на опцију Пријава, па Пријава квалификованим електронским сертификатом. Упутство за пријаву квалификованим електронским сертификатом налази се на линку https://eid.gov.rs/sr-Cyrl-RS/prijava-kvalifikovanim-elektronskim-sertifikatom.

Када се пријавите на свој налог, у горњем делу екрана ћете видети обавештење на коме кликнете на подвучену реченицу и ту приложите фотографије обе стране личне карте (не само једну) или прве стране пасоша.

Молимо Вас да користите Гугл Хром или Интернет Експлорер, да из претраживача обришете кеш меморију, колачиће, историју и све понуђено осим шифри (обележите да се брише одувек, не само последњих пар сати, дана), након тога угасите претраживач па га упалите и у претрази куцајте назив Портала.
Такође, можете покушати да се региструјете у инкогнито прозору.
У Гугл Хром претраживачу кликните на три тачкице у горњем десном углу, и затим кликните на треће поље одозго – „New incognito window“ (без архивирања), у том прозору куцајте Портал еУправа и идите да се Региструјете.

Пријава:

Молимо пишите корисничкој подршци путем Контакт форме на Порталу еУправа https://euprava.gov.rs/kontakt
Такође Вас молимо напишете који сертификат користите (Поштин, МУП-ов, Халкомов…).
Поред тога, потребно је да пошаљете фотографију грешке која Вам се јавља приликом покушаја пријаве.

Молимо Вас да користите Гугл Хром или Интернет Експлорер, да из претраживача обришете кеш меморију, колачиће, историју и све понуђено осим шифри (обележите да се брише одувек, не само последњих пар сати, дана), након тога угасите претраживач па га упалите и у претрази куцајте назив Портала.
Такође, можете покушати да се региструјете у инкогнито прозору.
У Гугл Хром претраживачу кликните на три тачкице у горњем десном углу, и затим кликните на треће поље одозго – „New incognito window“ (без архивирања), у том прозору куцајте Портал еУправа и идите да се Пријавите.

Молимо Вас да користите Гугл Хром или Интернет Експлорер, да из претраживача обришете кеш меморију, колачиће, историју и све понуђено осим шифри (обележите да се брише одувек, не само последњих пар сати, дана), након тога угасите претраживач па га упалите и у претрази куцајте назив Портала.
Такође, можете покушати да се региструјете у Инкогнито прозору.
У Гугл Хром претраживачу кликните на три тачкице у горњем десном углу, и затим кликните на треће поље одозго – „New incognito window“ (без архивирања), у том прозору куцајте Портал еУправа и идите да се Региструјете/Пријавите.

Молимо пишите корисничкој подршци путем Контакт форме на Порталу еУправа https://euprava.gov.rs/kontakt

Молимо Вас да пажљиво унесете своје корисничко име (мејл адресу којом сте извршили регистрацију). Такође, покушајте да замените лозинку.
Користећи Гугл Хром идите на Пријава корисничким именом и лозинком, а потом на Заборављена лозинка. Упишите своју имејл адресу, на њу ће стићи порука за постављање лозинке. Проверите непожељну пошту, промоције и друге фолдере ако не стигне у пријемно сандуче.

Уколико сте заборавили лозинку, користећи Гугл Хром идите на Пријава корисничким именом и лозинком, а потом на Заборављена лозинка. Упишите своју имејл адресу, на њу ће стићи порука за постављање лозинке. Проверите непожељну пошту, промоције и друге фолдере ако не стигне у пријемно сандуче.