Наша алумни мрежа окупља више од 40.000 чланова. Кроз алумни мрежу промовишемо успехе наших стипендиста и градимо мрежу лидера који својим радом и идејама мењају Србију. Велики број алумниста је изградио или наставља да гради своју каријеру у Републици Србији, како у јавном, тако и у приватном сектору и на тај начин доприноси развоју наше заједнице.

Успешне приче

Алумни

Циљеви алумни мреже

Повезивање и умрежавање

Подразумева могућност за чланове мреже да се повежу међусобно и са другим релевантним професионалцима у својим областима. То се постиже кроз организацију догађаја, конференција, панел дискусија или менторских програма који омогућавају директну интеракцију и размену искустава. Кроз умрежавање, бивши стипендисти могу проширити своје професионалне контакте, отворити врата за нове прилике и остварити сарадњу у различитим пројектима.

Размена знања и учење

Посвећен је размени знања међу члановима мреже. Ово подразумева организацију радионица, предавања или панела. Кроз овакве догађаје, бивши стипендисти стичу прилику за континуирано учење, развој нових вештина и праћење најновијих трендова у својим областима. Размена знања унутар мреже подстиче раст и професионални развој чланова, чинећи их конкурентнијима на тржишту рада.

Прилике за запослење

Усмерен на повезивање бивших стипендиста са приликама за запослење. Ово подразумева активно тражење и дељење информација о отвореним радним местима, пружање каријерних савета, менторство и подршку у процесу запошљавања. У сарадњи с партнерима и кроз алумни мрежу, сарађујемо са послодавцима, организујемо или учествовујемо на сајмовима запошљавања и пружамо подршку у проналажењу каријерних прилика.

Алумни новости

Newsletter