Lista preliminarnih rezultata za stipendiju “Dositeja”

Fond za mlade talente Republike Srbije je na 121. sednici održanoj 16. januara 2024. godine usvojio preliminarnu Listu kandidata koji ispunjavaju sve uslove konkursa i preliminarnu Listu kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa i Listu kandidata koja su odustala od podnete prijave po Konkursu za stipendiranje do 1131 najboljeg studenta završne godine osnovnih akademskih studija i do 500 studenata završnih godina master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2023/24. godinu. 

Fond je, takođe, doneo odluku da se navedena Lista preliminarnih rezultata objavi radi uvida kandidata u pristigle podatke i dosadašnje rezultate po Konkursu.

Lista dobitnika stipendije biće utvrđena na sednici Fonda koja će biti održana nakon isteka roka za podnošenje primedaba i dopuna dokumentacije po Konkursu i biće objavljena na internet stranici Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija – www.nitra.gov.rs i Fonda za mlade talente Republike Srbije – www.fondzamladetalente.gov.rs 

U Listi preliminarnih rezultata dati su obrađeni podaci svih kandidata koji su se prijavili na Konkurs. Kandidati mogu podneti primedbe na podatke koji se nalaze u Listi preliminarnih rezultata i/ili dopunu dokumentacije po Konkursu Fondu za mlade talente Republike Srbije najkasnije do 19. januara 2024. godine putem adrese elektronske pošte: fond.konkursi@nitra.gov.rs  

Primedbe i/ili dopune dokumentacije po Konkursu koje budu upućene Fondu za mlade talente Republike Srbije posle 19. januara 2024. godine neće biti razmatrane.

Povezane novosti