Листа прелиминарних резултата за стипендију “Доситеја”

Фонд за младе таленте Републике Србије је на 121. седници одржаној 16. јануара 2024. године усвојио прелиминарну Листу кандидата који испуњавају све услове конкурса и прелиминарну Листу кандидата који не испуњавају услове конкурса и Листу кандидата која су одустала од поднете пријаве по Конкурсу за стипендирање до 1131 најбољег студента завршне године основних академских студија и до 500 студената завршних година мастер академских студија са високошколских установа чији је оснивач Република Србија за школску 2023/24. годину.

Фонд је, такође, донео одлуку да се наведена Листа прелиминарних резултата објави ради увида кандидата у пристигле податке и досадашње резултате по Kонкурсу.

Листа добитника стипендије биће утврђена на седници Фонда која ће бити одржана након истека рока за подношење примедаба и допуна документације по Kонкурсу и биће објављена на интернет страници Министарства науке, технолошког развоја и иновација – www.nitra.gov.rs и Фонда за младе таленте Републике Србије – www.fondzamladetalente.gov.rs

У Листи прелиминарних резултата дати су обрађени подаци свих кандидата који су се пријавили на Kонкурс. Кандидати могу поднети примедбе на податке који се налазе у Листи прелиминарних резултата и/или допуну документације по Конкурсу Фонду за младе таленте Републике Србије најкасније до 19. јануара 2024. године путем адресе електронске поште: fond.konkursi@nitra.gov.rs

Примедбе и/или допуне документације по Конкурсу које буду упућене Фонду за младе таленте Републике Србије после 19. јануара 2024. године неће бити разматране.

Повезане новости

Фонд за младе таленте Републике Србије расписао је Конкурс за доделу награда ученицима средњих школа

Сазнајте више »

Državni sekretar Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Vukašin Grozdić, pomoćnik ministra dr Marina Soković

Сазнајте више »

Државни секретар Министарства науке, технолошког развоја и иновација Вукашин Гроздић, помоћник министра др Марина Соковић

Сазнајте више »