REFORMA FONDA ZA MLADE TALENTE: Studenti dobili svog zvaničnog predstavnika

Interesi akademaca ključni za razvoj programa podrške države

Na sednici Vlade Republike Srbije odlučeno je da prvi put u okviru Fonda za mlade talente predstavnici studenata dobiju svog člana koji će učestvovati u donošenju odluka koje se tiču rada, razvoja i reforme Fonda. Nakon dopune odluke o obrazovanju Fonda za mlade talente, Margareta Smiljanić, predsednica Studentske konferencije univerziteta Srbije (SKONUS), biće zastupnik interesa studenata u cilju napretka rada Fonda.

Studentska konferencija univerziteta Srbije predstavlja najviše predstavničko telo studenata Republike Srbije osnovano Zakonom o visokom obrazovanju i definisano Zakonom o studentskom organizovanju.

Članstvom Studentske konferencije univerziteta Srbije ostvarena je strateški važna i ključna saradnja sa studenatima koja je ključna razvoj što kvalitetnijih programa za podršku i stipendiranje mladih talenata.

Pored predsednice Fonda za mlade talente, ministarke nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, članovi Fonda su i ministar finansija, ministar kulture, ministar prosvete, ministar turizma i omladine, ministar sporta, rektor Univerziteta u Beogradu, predsednik SANU i predsednica Studentske konferencije univerziteta Srbije.

Formalno i konačno uključivanje interesa studenata u najviši stepen donošenja odluka je jedan od važnih koraka reforme Fonda za mlade talente.

U okviru aktuelne reforme, Fond je već ostvario saradnju sa brojnim institucijama kao što su Nacionalna služba za zapošljavanje, Tačka povratka, Privredna komora Srbije, Kancelarija za IT i eUpravu, a sledeći korak je otvaranje i sklapanje partnerstava sa privrednim sektorom. Pored ovih promena, u toku aktuelnog konkursa za stipendiranje najboljih studenata, uvedene su tri novine kao što su digitalizacija procesa rada, obrade podataka i prijave na konkurs, uvođenje kvota po oblastima za rangiranje kandidata i ugovorna obaveza obavljanja stručne prakse.

Povezane novosti

Državni sekretar Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Vukašin Grozdić, pomoćnik ministra dr Marina Soković

Сазнајте више »