Partneri

U saradnji sa Vestminsterskom fondacijom za demokratiju (WFD) podržana je sveobuhvatna reforma Fonda za mlade talente sa posebnim fokusom na jačanje kapaciteta zaposlenih u timu.

Cilj saradnje je pružanje podrške razvoju i unapređenju veština zaposlenih kako bi se prefesionalno, efikasno i transparentno sporovodili programi od najvećeg značaja za mlade talente u Srbiji. WFD pruža podršku kroz obuke i mentorstvo u oblastima PR-a i komunikacija, karijernog savetovanja, interne komunikacije i timskog razvoja.

Uz veliku podršku Kancelarije za IT i eUpravu, uvedena je digitalizacija u sve procese poslovanja, ali i formiranje baze podataka stipendista radi praćenja njihovog karijernog razvoja i napretka.

Zahvaljujući novoj usluzi eTalenti na Portalu eUprava proces prijavljivanja kandidata je olakšan i u potpunosti digitalizovan.

Zajedno sa Tačkom povratka radi se na stvaranju uslova za povratak mladih talenata na prestižnim univerzitetima koje stipendiramo, ali i komunikacije i saradnje sa onima koji žele da ostanu u dijaspori.

Cilj je stvaranje prilika za nastavak usavršavanja i primena stečenog znanja u svojoj zemlji.

U saradnji sa platformom Srbija stvara ostvarujemo najširi spektar mogućnosti za kreativni razvoj i unapređenje obrazovanja.

Cilj je osnaživanje i umrežavanje talenata, kroz promociju znanja, izvrsnosti i kreativnosti među najtalentovanijim pojedincima u Srbiji.

U saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje priprema se i realizuje vođena i plaćena stručna praksa namenjena stipendistima Fonda za mlade talente, u okviru programa “Talenti u javnom sektoru.

Cilj je pružanje sistemske podrške stipendistima Fonda da započnu svoju karijeru i steknu prvo radno iskustvo, do kojeg se, u praksi, često najteže dolazi, ali i sticanje novih znanja i razvijanje stručnih veština. Cilj je stvaranje prilika za nastavak usavršavanja i primena stečenog znanja u svojoj zemlji.

U saradnji sa kompanijom Novo Nordisk obezbeđene su dodatne stipendije za pet najbolje rangiranih studenata iz oblasti medicinskih nauka u okviru Konkursa za stipendiranje studenata drugog i trećeg stepena u inostranstvu za školsku 2023/2024. godinu.

Stipendija pod nazivom „Medicina za generacije“ posvećena je danskom naučniku dr Augustu Krogu, dobitniku Nobelove nagrade u oblasti fiziologije i medicine, koji je osnivač ove kompanije, nastale pre tačno jednog veka.

Ukoliko ste zainteresovani za bilo koji oblik saradnje i ostvarivanja partnerstva, molimo Vas da nam se obratite putem mejla fond@nitra.gov.rs