placeholder

O fondu

Fond za mlade talente se nalazi u sastavu Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija. Od 2008. godine Fond se bavi razvojem mladih talenata, a do danas je dodeljeno preko 40.000 stipendija i nagrada studentima i učenicima srednjih škola.

Fond predstavlja stub razvoja Srbije kao mesta nastanka i razvoja talenata, razmene znanja i ideja, mesta umrežavanja i zajedništva. Danas ulažemo u mlade da usavršavaju svoje znanje i veštine, kako bi oni sutra doprineli razvoju svoje zajednice i države.

Tokom godine, Fond realizuje konkurse za finansiranje studenata u Republici Srbiji i inostranstvu, kao i finansiranje kratkih studijskih putovanja. Pored toga, Fond sprovodi programe podrške srednjoškolcima za projekte iz oblasti inovacija, nauke i umetnosti, kao i programe za nagrađivanje učenika srednjih škola za postignute uspehe na međunarodnim takmičenjima.

Datum raspisivanja konkursa:

15. septembar 2023.

Rok za prijavu:

20. oktobar 2023.

Konkurs za stipendiranje studenata drugog i trećeg stepena studija na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2023/2024. godinu

Prijava na konkurs elektronskim putem

Uz prethodnu registraciju na Portalu eUprava, prijava se vrši elektronski kroz uslugu eTalenti kreiranu sa ciljem lakše prijave na sve konkurse koje Fond raspisuje.

Preuzmite PDF
Preuzmite PDF

Tekst Konkursa

Konkurs za stipendiranje studenata drugog i trećeg stepena studija na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2023/2024. godinu i Lista vodećih svetskih univerziteta i visokoškolskih ustanova iz oblasti umetnosti

Preuzmite PDF
Preuzmite PDF

Ovlašćenje za potpisivanje ugovora

Ukoliko niste u mogućnosti da lično potpišete ugovor, to umesto Vas može učiniti ovlašćena osoba, koja mora priložiti ličnu kartu i overeno ovlašćenje.

Preuzmite dokument
Preuzmite PDF

Datum raspisivanja konkursa:

29. septembar 2023.

Rok za prijavu:

1. novembar 2023.

FAQ

Konkurs:

I jedan i drugi vid potvrde je validan. Na fakultetu vam mogu izdati potvrdu sa položenim ispitima uz ostvaren broj bodova koji ne može biti manji od 60 ESPB po godini, ili na potvrdi može biti napisano da ste položili sve ispite sa prethodnih godina studija.

Možete priložiti samo jednu potvrdu ukoliko se na njoj nalaze svi potrebni podaci, a to su: stepen studija, studijski program, koliko semestara/godina traju studije koje pohađate, da ste upisani na završnu godinu studija i podatak da ste položili sve ispite iz prethodnih godina studija sa prosečnom ocenom.

Fond stipendira samo studente završnih godina osnovnih akademskih studija. (primer: ukoliko Vam nastavni plan studija traje 3 godine možete aplicirati za 3. godinu studija, koja je ujedno i završna). Takođe, Fond stipendira i studente završnih godina master studija.

Fond stipendira studente završnih godina osnovnih akademskih studija i završnih godina master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija.

Fond po ovom konkursu ne stipendira studente strukovnih studija već studente završne godine akademskih studija.

Po ovom konkursu prosečna ocena se računa samo sa osnovnih akademskih studija.

Možete konkurisati i za stipendiju Ministarstva prosvete i za stipendiju Fonda, ali ne možete primati i jednu i drugu stipendiju s obzirom da se obe stipendije isplaćuju iz budžeta Republike Srbije, i jedne se morate odreći pre potpisivanja ugovora.

Studenti koji dobiju stipendiju i zaključe Ugovor o stipendiranju imaju obavezu da po završetku studija obave plaćenu stručnu praksu u organima javne uprave ili institucijama čiji je osnivač Republika Srbija u trajanju od minimum 3 meseca, a maksimum 9 meseci.

Primedbe i dopune dokumentacije se mogu poslati u žalbenom periodu nakon objavljivalja Liste preliminarnih rezultata.

Nakon potpisivanja ugovora se počinje sa isplatom rata stipendija po dinamici koju odredi Fond.

Ukoliko se stipendija isplaćuje iz budžeta Republike Srbije, ne možete primati obe stipendije i jedne se morate odreći.

Neophodno je da se davaocu stipendije, odnosno Ministarstvu prosvete obratite za zahtevom za odricanje.

Ugovor o stipendiranju ne sadrži odredbe koje sprečavaju stipendiste da istovremeno budu i zaposleni.

Dovoljan je dokument sa ukupnim brojem ESPB poenima, prosečnom ocenom i potvrdom da su položeni svi ispiti iz prethodnih godina.

Prijavu je moguće popuniti jednom, nakon izlaska preliminarne rang liste imaćete priliku da podnesete žalbu ukoliko mislite da je to potrebno. Iz tog razloga, pažljivo popunjavajte prijavu!

Elektronskom prijavom preko usluge eTalenti je omogućeno da se svi lični podaci automatski popunjavaju sa Vašeg naloga na Portalu eUprava, tako da ovaj vid dokumenta nije potreban pri prijavljivanju na konkurs.

Nije bitno koliko je stara potvrda sve dok sadrži sve potrebne informacije navedene u tekstu konkursa.

  1. Original potvrda o upisu na završnu godinu master akademskih studija fakulteta sa univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2022/2023. godinu, koja obavezno treba da sadrži stepen studija, naziv studijskog programa, dužinu trajanja studija i ukupan broj ESPB bodova upisanog studijskog programa.
  2. Diploma ili uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama sa prosečnom ocenom.
  3. Original potvrda da su položeni svi ispiti sa prve godine master akademskih studija sa navedenim brojem ostvarenih ESPB bodova, odnosno da su ispunjene sve obaveze za upis na završnu godinu master akademskih studija.
  1. Potvrda o upisu na završnu godinu osnovnih ili integrisanih akademskih studija koja obavezno treba da sadrži stepen studija, naziv studijskog programa, dužinu trajanja studija i ukupan broj ESPB bodova upisanog studijskog programa.
  2. Dokument fakulteta kojim se potvrđuje da su položeni svi ispiti sa prethodnih godina studija do trenutka prijave na konkurs, a koja treba da sadrži ostvarenu prosečnu ocenu i broj ostvarenih ESPB bodova, odnosno podatak da su ispunjene sve obaveze za upis na završnu godinu osnovnih ili integrisanih akademskih studija, kao i informaciju koliko semestara traju studije.

Studenti osnovnih i integrisanih akademskih studija su na zajedničkoj rang listi, ali za osnovne studije je uslov za prijavu do navršenih 25 godina, a za integrisane i master akademske studije do navršenih 27 godina.

U zavisnosti od visine sredstava u budžetu za 2023. godinu i u skladu sa Odlukom o obrazovanju Fonda, biće utvrđen broj stipendija i visina novčanog iznosa stipendije, ali iznos stipendije neće biti manji u odnosu na prethodne godine.

Jedinstveni obrazovni broj. Ovo polje nije obavezno, samim tim nije neophodno za uspešnu prijavu na konkurs. Ukoliko Vas zanima ovaj podatak možete ga pronaći na svom e-student profilu.

Stručna praksa:

Stručna praksa je plaćena. Mesečna naknada je jednaka za sve stipendiste i iznosi 40.000 RSD.

Obavljanje stručne prakse traje 3 meseca, a može se produžiti do 9 meseci.

Stipendisti koji su već zaposleni ili se zaposle do početka realizacije prakse biće izuzeti od realizacije prakse, a važiće im ugovorna obaveza rada u RS u periodu jednakom periodu stipendiranja u skladu sa važećom Odlukom o obrazovanju Fonda.

Ukoliko stipendista ostvari zaposlenje ili stručnu praksu u javnom sektoru po nekom drugom osnovu, uz odgovarajući dokaz smatra se da je ispunio ugovornu obavezu.

Praksu pronalazi karijerni savetnik Fonda i ona mora da odgovara stečenom zvanju stipendiste. Praksu može da pronađe i sâm stipendista i o tome obavesti karijernog savetnika Fonda koji onda posreduje u realizaciji prakse.

Stipendista će popuniti upitnik o realizaciji prakse na Portalu Euprava i navesti tip organa ili naziv konkretnog organa gde želi da realizuje praksu.

Stipendista može da promeni vrstu posla koju obavlja u dogovoru sa mentorom, a uz saglasnost organa i Fonda.

Realizaciju prakse je moguće odložiti ukoliko stipendista upiše sledeći nivo studija ili iz ličnih ili zdravstvenih razloga nije u mogućnosti da realizuje praksu.

Ukoliko stipendista, pored stipendije u RS, ostvari pravo na stipendiranje sledećeg nivoa studija u inostranstvu, primenjuje se ugovorna obaveza koja se odnosi na Konkurs za stipendiranje studija u inostranstvu.

Ukoliko stipendista ima zaključen Ugovor o stipendiranju po prethodnim konkursima, a ove godine ostvari pravo na stipendiju za studente završnih godina, primenjuje se kumulativna ugovorna obaveza, nakon što se prvo ispuni ugovorna obaveza plaćene stručne prakse.

Obavljanje pripravničkog staža može da se računa kao ispunjenje ugovorne obaveze, ukoliko se pripravnički staž obavi u javnom sektoru, uz priloženi odgovarajući dokaz. Takođe, ova stručna praksa može da se računa kao deo ili ispunjenje pripravničkog staža u celosti ukoliko se realizuje u ustanovi predviđenoj za obavljanje pripravničkog staža i koja ispunjava određene uslove.

Registracija:

Ukoliko dobijate poruku da je JMBG već u upotrebi, molimo pišite korisničkoj podršci putem Kontakt forme na Portalu eUprava https://euprava.gov.rs/kontakt

Ukoliko dobijate odgovor da je korisničko ime već u upotrebi znači da je već kreiran nalog sa datom mejl adresom (korisničkim imenom). Molimo pišite korisničkoj podršci putem Kontakt forme na Portalu eUprava https://euprava.gov.rs/kontakt

Ukoliko već imate kreiran nalog na Portalu eUprave nije potrebno da se ponovo registrujete. Potrebno je da se prijavite. Idite na opciju Prijava, pa Prijava kvalifikovanim elektronskim sertifikatom. Uputstvo za prijavu kvalifikovanim elektronskim sertifikatom nalazi se na linku https://eid.gov.rs/sr-Cyrl-RS/prijava-kvalifikovanim-elektronskim-sertifikatom.

Kada se prijavite na svoj nalog, u gornjem delu ekrana ćete videti obaveštenje na kome kliknete na podvučenu rečenicu i tu priložite fotografije obe strane lične karte (ne samo jednu) ili prve strane pasoša.

Molimo Vas da koristite Gugl Hrom ili Internet Eksplorer, da iz pretraživača obrišete keš memoriju, kolačiće, istoriju i sve ponuđeno osim šifri (obeležite da se briše oduvek, ne samo poslednjih par sati, dana), nakon toga ugasite pretraživač pa ga upalite i u pretrazi kucajte naziv Portala.
Takođe, možete pokušati da se registrujete u inkognito prozoru.
U Gugl Hrom pretraživaču kliknite na tri tačkice u gornjem desnom uglu, i zatim kliknite na treće polje odozgo – „New incognito window“ (bez arhiviranja), u tom prozoru kucajte Portal eUprava i idite da se Registrujete.

Prijava:

Molimo pišite korisničkoj podršci putem Kontakt forme na Portalu eUprava https://euprava.gov.rs/kontakt
Takođe Vas molimo napišete koji sertifikat koristite (Poštin, MUP-ov, Halkomov…).
Pored toga, potrebno je da pošaljete fotografiju greške koja Vam se javlja prilikom pokušaja prijave.

Molimo Vas da koristite Gugl Hrom ili Internet Eksplorer, da iz pretraživača obrišete keš memoriju, kolačiće, istoriju i sve ponuđeno osim šifri (obeležite da se briše oduvek, ne samo poslednjih par sati, dana), nakon toga ugasite pretraživač pa ga upalite i u pretrazi kucajte naziv Portala.
Takođe, možete pokušati da se registrujete u inkognito prozoru.
U Gugl Hrom pretraživaču kliknite na tri tačkice u gornjem desnom uglu, i zatim kliknite na treće polje odozgo – „New incognito window“ (bez arhiviranja), u tom prozoru kucajte Portal eUprava i idite da se Prijavite.

Molimo Vas da koristite Gugl Hrom ili Internet Eksplorer, da iz pretraživača obrišete keš memoriju, kolačiće, istoriju i sve ponuđeno osim šifri (obeležite da se briše oduvek, ne samo poslednjih par sati, dana), nakon toga ugasite pretraživač pa ga upalite i u pretrazi kucajte naziv Portala.
Takođe, možete pokušati da se registrujete u Inkognito prozoru.
U Gugl Hrom pretraživaču kliknite na tri tačkice u gornjem desnom uglu, i zatim kliknite na treće polje odozgo – „New incognito window“ (bez arhiviranja), u tom prozoru kucajte Portal eUprava i idite da se Registrujete/Prijavite.

Molimo pišite korisničkoj podršci putem Kontakt forme na Portalu eUprava https://euprava.gov.rs/kontakt

Molimo Vas da pažljivo unesete svoje korisničko ime (mejl adresu kojom ste izvršili registraciju). Takođe, pokušajte da zamenite lozinku.
Koristeći Gugl Hrom idite na Prijava korisničkim imenom i lozinkom, a potom na Zaboravljena lozinka. Upišite svoju imejl adresu, na nju će stići poruka za postavljanje lozinke. Proverite nepoželjnu poštu, promocije i druge foldere ako ne stigne u prijemno sanduče.

Ukoliko ste zaboravili lozinku, koristeći Gugl Hrom idite na Prijava korisničkim imenom i lozinkom, a potom na Zaboravljena lozinka. Upišite svoju imejl adresu, na nju će stići poruka za postavljanje lozinke. Proverite nepoželjnu poštu, promocije i druge foldere ako ne stigne u prijemno sanduče.